Zastosowanie nowych technologii

Od niedawna uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie mają okazję uczyć się z wykorzystaniem nowych technologii. Szkoła została wyposażona w trzy monitory interaktywne, które służą nie tylko do wyświetlania prezentacji tak jak znajdujące się do tej pory w salach lekcyjnych projektory. Nowe odbiorniki jako narzędzie wspierające nauczanie i uczenie się, wprowadzają dydaktykę w nowy wymiar. 

Od teraz dzieci nie tylko oglądają, ale za pomocą dotyku mogą łączyć, zmieniać, wstawiać i układać pojawiające się treści. Monitor interaktywny można porównać do dużego, usprawnionego telewizora LCD, który reaguje na dotyk, treść generowana jest we wbudowanym w monitor komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem. Jest jednak kilka zasadniczych usprawnień, które czynią z monitora coś więcej niż tylko „duży tablet” czy „tv z ekranem dotykowym”. Po pierwsze, duża powierzchnia (jest to aż 65 cali), która zapewnia lepszą widoczność dla większej grupy. Po drugie za pomocą monitora możemy sterować zarówno systemem operacyjnym, jak i aplikacjami dedykowanymi do ekranów dotykowych, które to są coraz częściej spotykane nawet w laptopach, dlatego liczba aplikacji i programów edukacyjnych z roku na rok się powiększa.
Dzięki dedykowanym programom nauczyciele mogą nie tylko nanosić notatki jak na zwykłej tablicy suchościeralnej, ale mogą również edytować obrazy pobrane z sieci, korzystać z materiałów wideo dostępnych np. na YouTube, czy tworzyć całe scenariusze zajęć lekcyjnych bogatych w multimedia i tym samym wchodzić w interakcję z uczniami.

Jeden z monitorów został umieszczony w sali dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupa tych dzieci ma szczególne problemy z przyswajaniem wiedzy, wymaga częstego motywowania do nauki, a także powtarzania już przyswojonych wiadomości w celu ich utrwalenia. Monitor umieszczony w tej sali, oprócz funkcji odtwarzania treści i dźwięku wyposażony jest również w moduł kamery, która śledzi ruchy osoby przed ekranem. Funkcja obsługi gestem jest czymś nowatorskim nie tylko w nauczaniu, ale również w dziedzinie nowych technologii.

Monitor interaktywny służy nie tylko do wykorzystania materiałów dydaktycznych, komunikacji z nauczycielem, rozwoju sprawności manualnej, percepcji, czy poprawnego skupienia, ale równocześnie zaspokaja ważną potrzebę emocjonalną i społeczną tych dzieci. Łatwiej jest im pracować, pokonywać własną niepełnosprawność czy też niwelować pewne deficyty, które byłyby niemożliwe do przezwyciężenia bez wspomnianego sprzętu.
Kolejne dwa zostały umieszczone w salach lekcyjnych i są dużym wsparciem w procesie edukacji oraz poszerzają wachlarz dostępnych metod kształcenia. Pojawienie się nowych możliwości w nauczaniu rozbudziło chęć poszerzania wiedzy przez uczniów. A to wszystko dzięki wykorzystaniu interaktywności sprzętu tzn. użytkownik ma pełną swobodę w zaznaczaniu, podkreślaniu, zakreślaniu treści czy obiektów pojawiających się na ekranie. Lekcje prowadzone z użyciem monitorów interaktywnych pozwalają na zogniskowanie uwagi uczniów na konkretnych tematach, nie wymagają od nich notowania, a wiedza z nich wyniesiona na dłużej pozostaje w głowach.
Prowadzenie zajęć, w których zastosowane są nowe technologie, podnosi efektywność nauki, ponieważ uczniowie wykorzystują obie półkule mózgowe (lewa-przyswaja to, co werbalne, a także analizują otrzymane bodźce, natomiast prawa odbiera obrazy i emocje, co przekłada się na wyobraźnię przestrzenną oraz myślenie abstrakcyjne). W wyniku współpracy obu tych półkul zwiększa się percepcja zapamiętywanych informacji. Zatem używanie nowych technologii nie jest przejawem mody, ale ma konkretne uzasadnienie dydaktyczne, ponieważ stymuluje proces przyswajania.
Dzięki wykorzystaniu w szkole nowoczesnych technologii, uczniowie mają szansę opanować nowe umiejętności, odkryć nowe zainteresowania, rozpoznać swoje mocne strony.