Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili szkołę samorządowcy z gminy Świlcza, na czele z Panem wójtem Adamem Dziedzicem. Zaproszenie przyjęli również prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Stanisław Kłak, Pani wizytator z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, dyrektorzy z terenu gminy Świlcza, księża, Koło Gospodyń Wiejskich, przewodnicząca rady rodziców i emerytowani nauczyciele.

Pan dyrektor Krzysztof Potocki wygłosił przemówienie skierowane do wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Mówił, że coroczne obchody upamiętniają rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. To święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi i organów prowadzących, oraz nadzorujących. Złożył nauczycielom szczególne podziękowania za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.
​Głos zabrali również wójt gminy Świlcza, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i ksiądz Ryszard Tokarz. Zaprezentowali wspólny pogląd, że nauczyciele dawniej, jak i obecnie odgrywają niezwykle ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Chociaż same lekcje przebiegają podobnie, jak kilkadziesiąt lat temu, to wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe metody nauczania. Dostęp do internetu wniósł nowe możliwości pozyskiwania wiedzy. Wszelkie multimedialne formy urozmaicają przekaz i rozwijają kreatywność. Niestety, autorytet nauczyciela znacznie obniżył się, a zawód ten nie uchodzi już za prestiżowy. Aby zmienić jakość kształcenia i powrócić do modelu nauczyciela sprzed lat, należy uświadomić rodzicom, że spoczywa na nich duży obowiązek, albowiem muszą zaszczepić pociechom główne zasady moralne i docenić rolę tych, którzy pracują z ich dziećmi na co dzień.
Część oficjalną zakończył Pan Wójt, który wręczył Bony Edukacyjne dla zasłużonych dyrektorów i nauczycieli.
Przygotowanie oprawy artystycznej powierzono Pani Żanecie Kalicie. Pod jej przewodnictwem artyści z klasy V, VI, VII i VIII wyrazili swoje podziękowanie dla kadry nauczycielskiej, za gorące serce i pomocną dłoń w niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uroczystej atmosferze towarzyszyły podziękowania i życzenia, a młodzi adepci mogli również zaprezentować swoje umiejętności w oprawie wokalno-muzycznej. Nie zabrakło także układu tanecznego. Całe wydarzenie zakończył występ uczennic z klasy V, które uzdolnione w kierunku gimnastyki artystycznej uświetniły spotkanie swoim występem.