Pasowanie uczniów klasy I

“Dzwonek woła mnie i was, na naukę przyszedł czas” wyśpiewały Pierwszaki 25 października bieżącego roku szkolnego. Uroczystość Pasowania zgromadziła w sali gimnastycznej liczne grono: Pana Dyrektora, przewodniczącą Rady Rodziców Panią Martę Krupę, nauczycieli, uczniów kl. 0, II, III, Rodziców, Babcie, Dziadziów oraz 11 Pierwszaków. Uczniowie zaprezentowali program słowno-wokalno-taneczny, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Potem Pan Dyrektor pasował ich na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

Rodzice przygotowali z tej okazji słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci, nauczycieli i gości. Pierwszaki otrzymały pamiątki Pasowania oraz drobne upominki.