Gminny Konkurs Kaligraficzny

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świlcza oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Świlcza. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją zawierającą tajniki kaligrafii. https://view.genial.ly/61e6e694b76c08001246c5c0/presentation-history-presentation-iii

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

https://drive.google.com/file/d/18nufSiJIzV7jyz8a0IVlizahqHo8faz-/view?usp=sharing