Ważne informacje – lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola jest dostępna w Zespole Szkół w Dąbrowie. W celu otrzymania informacji na ten temat można dzwonić pod numer

17 851-40-28.