Zapisy do przedszkola na okres wakacji

W okresie wakacji w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Świlcza będą organizowane dyżury. Przedszkole w Zespole Szkół w Dąbrowie będzie pełnić dyżur wakacyjny od 17 do 28 lipca 2023 r. w godz. 6.30-16.30. Zapisów na uczęszczanie dzieci w tym okresie należy dokonywać w placówce w terminie do 9 czerwca 2023 roku. Odpłatność za pobyt dziecka należy dokonać w terminie do 23 czerwca 2023 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza