Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

Prosimy rodziców uczniów klas I-III, którzy są zainteresowani poranną opieką w godzinach od 7.00-7.30, oraz zajęciami pozaszkolnymi po lekcjach, o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie i składanie kart w sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Dąbrowie na rok szkolny 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE organizowane po lekcjach przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na rok szkolny 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia pozaszkolne

Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci na zajęcia dodatkowe pozaszkolne

Informacje dotyczące kwalifikacji