Innowacja pedagogiczna

Od listopada 2021 r. w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pn. “W scenicznym świecie”. Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką i teatrem, a także innymi formami scenicznymi.

 

Innowacja będzie realizowana od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. Uczestnikami będą w szczególności uczniowie klasy V, ale także VII i VIII. Głównym celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów poprzez edukację sceniczną. Autorką innowacji jest nauczycielka języka polskiego pani Miłosława Porada.