Lista zakwalifikowanych do projektu

Lista rankingowa zakwalifikowanych uczestników przedsięwzięcia pn. „Wspólny język przy stole – Common language at the table”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Zespole Szkół w Dąbrowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Lista zakwalifikowanych do projektu