Ważne informacje – Zespół Szkół w Dąbrowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Wspólny język przy stole”

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 342,00 zł (w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa) na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) “Ponadnarodowa mobilność uczniów” na temat “Wspólny język przy stole”.

Regulamin rekrutacji